عکس عروس 

استوديوعكاسي ماندانارستمي با بهترين و جديدترین متد روز، عكاسي عروسي شما را انجام خواهد داد.استوديو عكاسي ماندانارستمي يك عكس عروس سر مجلسي نيز به عنوان هديه عروسي به عروس و داماد خود كادو مي دهد .در ادامه شاهد انواع عکس عروس خواهید بود